Dojazd

Ostatnio dodane artykuły
Popularne artykuły
 
Cele ośrodka Drukuj
środa, 28 lipca 2010 12:41
 • Propagowanie idei trzeźwości w środowisku objętym terenem działania Ośrodka.
 • Promowanie zdrowego stylu życia, szczególnie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
 • Prowadzenie zajęć terapeutycznych z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, osób zagrożonych uzależnieniem, osób nieuzależnionych chcących prowadzić trzeźwy styl życia i osobami współuzależnionymi, jak również prowadzenie zajęć motywacyjnych w stosunku do osób uzależnionych w celu nakłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego w placówkach stacjonarnych, gdy przypadek wymaga leczenia stacjonarnego w oddziale leczenia uzależnień.
 • Udzielanie informacji osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków w zakresie możliwości korzystania z lecznictwa odwykowego w tym aktywna pomoc w umieszczeniu pacjenta w oddziale odwykowym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, w ramach współpracy z oddziałem,
 • Prowadzenie mityngów AA, grup wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, osób z uzależnieniami behawioralnymi, osób zagrożonych uzależnieniem, grupy al-anon ( osób współuzależnionych ), osób stosujących przemoc i doznających przemocy,
 • Porady, terapia indywidualna i grupowa prowadzona przez psychologa,
 • Prowadzenie przez psychologa i terapeutów zajęć profilaktycznych z młodzieżą w szkołach i świetlicach,
 • Prowadzenie grupy wsparcia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością działającej przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju,
 • Organizowanie rocznic, integracyjnych imprez plenerowych, wyjazdów na rocznice trzeźwościowe odbywających się na terenie województwa świętokrzyskiego,
 • Prowadzenie zajęć profilaktycznych, oglądanie filmów tematycznych związanych z chorobą alkoholową i problemem narkomanii, gry świetlicowe, czytanie i omawianie literatury tematycznej z zakresu profilaktyki uzależnień,
 • Niesienie wszechstronnej pomocy w procesie zdrowienia i rozwoju członkom Ośrodka i ich rodzinom.
 • Edukacja dotycząca problematyki uzależnień skierowana do wszystkich zainteresowanych.
 • Informowanie wszystkich zainteresowanych o możliwości uzyskania pomocy w procesie zdrowienia.
 • Współdziałanie z organami i instytucjami rządowymi oraz samorządowymi i zakładami pracy w zakresie niesienia pomocy rodzinom w których przemoc występuje pod wpływem alkoholu.
Poprawiony: piątek, 22 marca 2019 11:16